Vendodhja

Rreth nesh

Vendodhja

Porti MBM ndodhet ne Porto Romano, Durrës, Shqipëri. Porti MBM është porti më i madh i hidrokarbureve në Shqipëri. Porti MBM ka 2 kalata akostuese me kapacitet deri në 35,000 Ton dhe po ndërton një sistem të ankorimit me bova me kapacitet deri ne 120,000 Ton.

Kapaciteti maksimal i ngarkimit/shkarkimit është 2000 m3 për ore. Kalata nr 1 dhe nr 2 përdoren për ngarkim ose shkarkim të të gjithë produkteve të naftës duke përfshirë dhe gazin, ndërsa vendi i ankorimit me bova do të përdoret vetëm për ngarkim-shkarkim të Naftës Bruto dhe Gazoilit.

Inxhinier të kualifikuar

Brandi më i mirë

sq