Proces Kontrolli dhe Sistemi i Matjes

Proces Kontrolli dhe Sistemi i Matjes

Porti MBM ka implementuar një sistem të kompjuterizuar modern I cili kontrollon procesin e ngarkim shkarkimit të produkteve të naftës nga secili vend akostimi në mënyrë të integruar dhe të pavarur.
Secili nga tubacionet tona është I pajisuar me kalimatës bi-direksional. Ne perdorim teknologjinë e Coriolis për të matur masën e produkteve që tranferohen. Saktesia e matësave tonë Coriolis arrinë deri ne 0.01%. Të gjithë kalimatesat dhe flow-kompjuterat tonë janë sipas standartit Custody Transfer Approved.

sq