Zhvillimet Dhe Lehtesirat

Strategjia e Biznesit

Ne jemi te fokusuar në ofrimin e sherbimeve teper cilesore dhe për të krijuar vlerë të shtuar për klientët tanë, por në të njejtën kohe dhe të mbajmë cmimet konkuruese.

Pikat e Forta
Porti yne ka dy vende akostimi dhe se shpejti do të ketë dhe një sistem ankorimi me bova.
Kapaciteti maksimal i shkarkimit është 1650 ton/ore
Kufizime te pakta per qendrim ne kalate dhe ne kohe te keqe

Pasqyra e faciliteteve te portit

Ne kalaten nr 1 mund te perpunohen anije cistern per ngarkim ose shkarkim të të gjithë produkteve te naftes duke pershire dhe gazin. Kapacitetet e akostimit janë:

Length- 230 meters
Thellesia - 11 metra
Drafti i sigurt - 9.5 metra

Kalata nr 2 mund te perpunojë anije cistern më produkte të të gjitha llojeve të naftës dukë përfshire LPG. Kapacitetet akostuese janë:

Gjatesia Anijes- 120 metra
Thellësia - 8 metra
Drafti i Sigurt - 6.5 metra

Akostimi me Bova

Sistemi I ankorimit me bova do të jetë në gjendje ti shërbejë anijeve cistern per ngarkim dhe shkarkim te produkteve Diesel dhe Nafte Bruto nepermjet dy tubacioneve te vendosura ne fund te detit. Kapaciteti I Bovave do të jetë:

Pesha maksimale “Deadweight” e anijeve - 120,000 T
Gjatesia - 300 m
Thellesia 20 m
Drafti i Sigurte 17 m
Perdorimi i Faciliteteve te Portit

Facilitetet e Portit do te perdoren per transferimin e naftes dhe te gjitha nenprodukteve te saj nga anija në depozitat bregdetare dhe anasjelltas.
Facilitetet e Portit mund te perdoren per transferta Ship-Ship gjithashtu.

Flete Hyrjet

Objektet tona janë të kategorizuara në dy zonë kufizuese të ndryshme

  • Parkingu jonë dhe ndertesat ku stafi jonë dhe zyrat e institucioneve shtetërore janë të vendosura janë pjesë e zonës së parë të kufizuar. Njerzit që duan të aksesojnë këtë zonë duhet të kenë lejë hyrjë permanente ose leje hyrje vizitori 1 ditore. Njerzit që do të pajisen me leje vizitori një ditore duhet të ketë kartën e tyre të identitetit me vete.
  • Zona me e kufizuar e Portit fillon ku ndertesa e dhomës së proces kontrollit është e pozicionuar dhe vazhdon deri në fund të terminalit. Kjo zonë është e aksesueshme vetëm nga punonjesit tonë të caktuar, nga punonjës të palëve të treta, shërbimet e të cilëve janë të nevojshme kur kemi anije në përpunim, dhe autoritete shtetërorë të cilët kontrollojnë anijet përpara nisjes se procesit të ngarkim/shkarkimit. Te gjith ata që kanë nevojë të aksesojnë këtë zonë të sigurisë së lartë duhet të aplikojnë për fletë-hyrjë të përkohëshme ose të përherëshme.
  • Lejet e parkingut
  • Parkingu është pozicionuar tek zona me pak e kufizuar e Portit MBM. Kushdo që ka nevojë të parkojë në mënyrë që të aksesojë facilitetet tona I duhet një leje parkingu. Makinat nuk janë të lejuara në zonën e dytë të kufizuar. Njerëzit që i duhet të shkojnë në terminal do të perdorin makinën tonë të dedikuar për transport brenda portit.

sq