Mallrat

Terminali Jug Lindor i ngarkesave ndodhet në anën jugore të Portit të Lirë MBM. Ka një sipërfaqe afërsisht 29.4 ha me një gjatësi kalatë prej 1215 m dhe thellësi aktuale deri në 10 m.

LLOJET E MALLRAVE

General Cargo: produkte të ndryshme metalike, lëndë drusore, mermer, ngarkesa Në paleta, duhan, produkte ushqimore, pllaka, tuba, pako etj.

Mallra Rifuxho: Çimento, qymyr, drithëra, plehra, skrap, minerale, xehe, lëndë ushqimore etj.

Mallra Ro/Ro.

TYPES OF CARGO

MJETET PËR PËRPUNIMIN E MALLRAVE

-4 vinça portual lëvizës:

  • 2 Gottwald HMK 4406 B me një kapacitet ngritës deri në 100 ton secili;
  • 1 TEREX- MHC 5150 me një kapacitet ngritës deri në 150 ton;
  • 1 Fantuzzi MHC 130 me një kapacitet ngritës deri në 100 ton.

-Mjete të tjera për përpunimin e mallrave, si: lefterak, hopper, traktorë, vinç stivues, bob cat etj.

vincat

HAPËSIRA E STOKIMIT TË MALLRAVE

 

Shesh i lirë magazinimi: 26.9 ha;

storage-cargo-area
Terminali i mallrave funksionon me tre turne dhe me tarifa të pandryshuara. Porti MBM është nën regjimin e Zonës së Lirë. Operacionet e ngarkimit/shkarkimit të mallrave rifuxho në Portin MBM realizohen në përputhje me Direktivën e BE 2001/96/EC
sq