Rrjeti I Tubacioneve

Rrjeti I Tubacioneve

Ne kemi disa tubacione qe përdorën për 6 produkte të ndryshme (Diesel, Benzine, Karburant Avionësh, LPG, Naftë Bruto dhe Bitum).

 

Kapaciteti ynë maksimal për secilën linjë është:

Diesel- 2000 m3/orë
Benzinë- 550 m3/orë
LPG - 500m3/orë
Karburant avionësh - 350m3/orë
Naftë Bruto - 800m3/orë
Bitum - 350 m3/orë

sq